TransFleet er et TMS-system som bidrager til bedre kvalitet i hele distributionen, både for den indgående og udgående logistik. Ved brugen af TransFleet TMS opnår man færre fejl, leverancer til aftalt tid, og overblik over hvor alle leverancer befinder sig. Dette overblik giver mulighed for at fokusere mere på kundeservice og samtidig opnå en mere proaktiv distributionen.

Ordreadministration, modtage, udskrift af etiketter, afvigelse og dokumentation

TransFleet TMS modtager typisk ordrerne fra et eller flere eksisterende systemer. Disse ordre er som regel bookinger i andre systemer, som TransFleet TMS omdanner til transportbestillinger med dertilhørende beregninger.

Når ordrerne er modtaget i TransFleet TMS kan der sendes en tilbagemelding til kunden vedrørende ordrernes status. Er ordren eksempelvis: registreret, på terminal, hentet, under transport, leveret eller udført o.lign. Denne tilbagemelding kan opsættes på de kunder man ønsker, at give en sådan tilbagemelding og den sendes automatisk på SMS eller E-mail.

I TransFleet TMS er det muligt at udskrive fragtbreve/følgesedler, transportetiketter og kørelister. Disse udskrifter kan rettes til flere forskellige steder, herunder andre kontorer og terminaler osv.

Turplanlægning; afregning, kørselsregnskab og kort

Et samlet og komplet overblik over alle ordrer skaber grundlaget for en effektiv turplanlægning, som man ønsker det. TransFleet TMS har et effiktivt værktøj til at vælge ordrer baseret på forskellige faktorer som tidsfaktor, geografi, optimal rækkefølge og godset dimensioner eller egenskaber. Har man eksempelvis mange ordrer pr. dag, vil TransFleet TMS distribuere disse på baggrund af udvalgte kriterier.

Alle ordrer, ture og biler vises visuelt på et kort i TransFleet TMS. Dette giver et hurtig, nemt og overskueligt billed af, hvordan turene er planlagt, og hvordan selve transporten bliver kørt. 

Håndtering af dine underleverandører på transport

TransFleet TMS har et effektivt modul til afregning af chauffør / transportør. Alle de mest almindelige metoder understøttes (vægt, paller, afstand, zoner, timer, daglig pris osv.). I tilfælde, hvor afstandsberegning er påkrævet, har TransFleet TMS sit eget modul til automatisk beregning af køreafstand baseret på geografiske punkter eller postnumre.

Udveksling med transportører via EDI

TransFleet TMS har sin egen EDI-løsning kaldet Log: Nett. Denne løsning gør det muligt at kommunikere med transportører direkte fra TransFleet.

Les mer om EDI her.

Optimering; effektiv ruteplanlægning

TransFleet er integreret med WorkWave Fleet-optimering. Dette betyder, at ordrer i TransFleet kan optimeres, så de bedste ruter etableres i systemet.

Ordrene grupperes på forskellige måder inden optimeringen. TransFleet sender et grundlag for, hvordan ruterne skal optimeres, for eksempel i forhold til tidsforbrug hos kunden baseret på, hvad der skal leveres eller afhentes. Normale optimeringsløsninger tager ikke højde for, hvilken type opgave som skal udføres hos kunden. Her har TransFleet TMS flere fordele.

Denne løsning beregner, hvor lang tid besøget skal tage hos kunden, baseret på den type varer, der skal leveres, om kranen eller andre hjælpemidler skal bruges, hvilken type gods der skal leveres, kørselsforhold osv. Tidsforbrug hos en kunde har i mange tilfælde en stor indflydelse på den forbrugte tid og dermed for hele ruteplanlægningen.

Les mer om optimering her.

Transportopfølgning; ordre, status, afvigelser, fakturakontrol

Når alle ordrer er fodelt til transportører eller biler, sendes de derefter let og enkelt til dem. Det er muligt for transportører at overføre via EDI eller E-mail (for eksempel på PDF). Hvis bilerne benytter en apps, vises kørelister og ordrer i den valgte rækkefølge på skærmen. Alternativt kan kørelisterne udskrives på papir.

Når der forekommer afvigelser, kan kunder eller andre underrettes, og kørselskontoret kan omdirigere deres ressourcer om nødvendigt. Jo tidligere i processen disse afvigelser opdages, jo mindre er omkostningerne ved en ændret plan.

Track & Trace, status og afvigelse

Når en chauffør udfører sine opgaver, skal han rapportere tilbage om, hvad der gøres. Hver ordre har flere mulige registreringer, der let sendes tilbage til kontoret.

Alle statuser, der rapporteres tilbage til kontoret, registreres i loggen, systematiseres og vises på hver ordre. Disse oplysninger vises på forskellige rapporter og kan let tilgåes online på nettet (Track & Trace).

Hvert køretøj kan have en GPS-modtager og dermed angive den aktuelle position. Denne position føres med jævne mellemrum til kontoret, så kontoret til enhver tid har en komplet oversigt over sine ressourcer.

Håndtering af dine kunder, rapportering og opfølgning

Alle statuser og afvigelser, der håndteres af TransFleet TMS, kan rapporteres til kunderne. Dette kan gøres på forskellige måder, enten via SMS, web, e-mail eller med normale rapporter.

Nogle rapporter kan automatiseres via SMS, Web eller E-mail. Dette kan konfigureres efter de ønsker og kriterier, som man har behov for i forhold til yde en god kundepleje, og kan også være gode salgsargumenter for nye kunder. Man ønsker altid at være i stand til at præsentere gode resultater for sine kunder, der kan skabe tillid omkring leveringssituationer - og Transfleet TMS kan bidrage med dette.

Integration til andre systemer; ERP, økonomi, transportXML

TransFleet TMS kan modtage fragtbrevsoplysninger og andre relevante oplysninger fra ERP-systemer, eksempelvis SAP, NAV, Axapta, Aspect4, ASW, Movex, Visma og TakeCargo. Derudover er der foretaget adskillige integrationer til specielle systemer og interne kundesystemer. Dette betyder, at TransFleet TMS vil blive inkluderet som en del af en virksomhedens Supply Chain Management og give et bedre overblik over logistikken helt frem til slutkunden.