Nutidens biler og lastbiler er idag istand til at give informationer, som alt sammen kan bidrage til et bedre billed af, hvad der i virkeligheden sker på landevejen.
Informationer som brændstofs-økonomi, køre/hviletid og GPS-position - alt sammen informationer som kan bidrage til et præcist overblik.

Disse informationer kan hentes ud fra bilens interface (CAN/FMS/K-line) og giver mulighed for at hente eller se data i realtid, som brændstofforbrug, opbremsninger, hastighed, køre/hviletid, service osv.

Mange kunder sidder ofte med flere forskellige systemer, der oftest leveres af de forskellige bilproducenter. Det er derfor vanskeligt at skabe et samlet oveblik, da der ofte benyttes forskellige biler af forskellige producenter i den samlede flåde. 

Locus har udviklet en webbaseret-løsning, som gør det muligt at samle alle disse data og informationer samme sted. Dette giver et hurtigt og præcist overblik, hvad enten informationen kommer fra bilen eller som registreringer udført af chaufføren på en tablet, telefon eller stegkodescanner.

Køre/Hviletid

Enhver transport- og logistikvirksomhed kender udfordringerne omkring overholdelse af køre- og hviletidsreglerne, og det praktiske besvær med aflæsning af tachograf og førerkort.

Med de nyere tachografer kan data fra tachograf og førerkort udlæses trådløst, og disponenterne kan hele tiden følge restkøretiden på de enkelte chauffører under transporten.

ECO-drive

Udgifter til brændstof udgør en meget væsentlig andel af omkostningerne for alle transport- og logistikvirksomheder. Indførelse af et system til måling af og opfølgning på brændstofforbrug kan betyde væsentlige besparelse på denne udgift.

Temperaturkontrol

Locus har i samarbejde med Carrier Transicold udviklet LinkItAll-platformen, og vores løsninger er idag alle sammen knyttet til LinkItAll. Vi kan derfor modtage temperaturdata, der kan knyttes til for eksempel tur og ordre.

Derfor vil det være muligt at tilknytte data fra kølemaskinen til de ordrer, der er udført, og have en tæt opfølgning på køle- og frysetransporten.

LinkItAll giver blandt andet temperaturdata, position og tidspunkter fra bilerne, hvilke ruter der er kørt, hvilket setpunkt chaufføren har indstillet og hvor længe dørene har været åbne osv. Systemet er webbaseret og har også vise informationer om driften af køleanlægget, og hvor der er et værksted, der kan yde hjælp. Det er muligt at modtage alarmer for eksempelvis temperaturafvigelser og nedetid på anlægget.

Les mer om vårt system hos Carrier.

GPS-positionering

GPS-positionering af køretøjer og trailere giver mulighed for optimal udnyttelse af materiel, dokumentation for godsbevægelser, planlægning af service m.m.

GPS-positioneringen omfatter typisk oplysninger som aktuel lokation, hastighed og kørselsretning, samt detaljeret information om kørt rute og kørte kilometre.

Udskrivning af pakke og følgesedler

Har man behov for en udskive kan man tilkoble en printer, og ordrer / meddelelser kan derefter udskrives i bilen. Dette kan imødekomme evt. krav, hvis en kunde ønsker at modtage en kvittering på papir.