Flådestyring

Opdateret status på transporter, køretøjers position og forventede ankomsttidspunkter giver disponenterne større overblik, og dermed også en bedre mulighed for at udnytte materiellet bedst muligt – blandt andet at reducere tomkørsel.

Et bedre overblik, og hurtigere og mere effektiv kommunikation med chaufførerne, betyder samtidig at hver disponent ofte vil kunne varetage disponering, planlægning for og overvågning af flere køretøjer.

Track & Trace, status og afvigelse

Når en chauffør udfører sine opgaver, skal han rapportere tilbage om, hvad der gøres. Hver ordre har flere mulige  registreringer, der let sendes tilbage til kontoret.

Alle statuser, der rapporteres tilbage til kontoret, registreres i loggen, systematiseres og vises på hver ordre. Disse oplysninger vises på forskellige rapporter og kan let tilgåes online på nettet.

Hvert køretøj kan have en GPS-modtager og dermed angive den aktuelle position. Denne position føres med jævne mellemrum til kontoret, så kontoret til enhver tid har en komplet oversigt over sine ressourcer.

Ordre og skanning via app

Ordre og meddelelser overføres til appen, eller chaufføren henter ordrer med et tryk på en knap. Ordrerne vises i den rigtige rækkefølge som de skal udføres, og appen har et fleksibelt layout som kan tilpasset kundens behov. Appen kan scanne følgesedler/fragtbreve og pakkeetiketter.

Elektroniske fragtbreve og turlister for chaufføren

Chaufføren eller transportøren kan også hente de planlagte ture selv via scanning eller tur-nr., uden at operatøren behøver at være til stede.

Systemet sender ordrer til chaufføren, eller chaufføren henter selve ordren / turen (ved hjælp af pakkenummer, forsendelsesnummer, tripID eller tilgængelige ture).

Skadesregistrering og signatur

Udstyret har et indbygget kamera, der kan tage billeder af skader på varerne. Disse billeder arkiveres på ordrer og er derfor lette at finde på forespørgsel.

Kunden underskriver direkte på skærmen, og underskrifter gemmes på ordren.

Varemodtagelse (terminalscanning) og dokumentation af skader

Nogle steder kan man have behov for at modtagescanne varerne og dette kan tilpasses. Dette kan typisk være at registrere varer på HUB / terminal og registrere eventuelle skade på varerne (for eksempel via billede).
I en CrossDock kan scannere på terminalen bruges til at registrere både indgående og udgående varer på terminalen såvel som til udskrivning af etiketter til umærkede varer.

Navigation i bilen

Appen bruger smartphonens eget navigationssystem, f.eks. Google Maps eller Sygic, hvilket gør det lettere at finde frem til den næste afhentning eller leveringssted. De registrerede adresser sendes ud til bilen, og føreren kan let få hjælp til at finde den næste destination.

GPS-positonering

GPS-positionering af køretøjer og trailere giver mulighed for optimal udnyttelse af materiel, dokumentation for godsbevægelser, planlægning af service m.m.

GPS-positioneringen omfatter typisk oplysninger som aktuel lokation, hastighed og kørselsretning, samt detaljeret information om kørt rute og kørte kilometre.

Geofence

Det er muligt at logge, om en enhed køre ind eller forlader et aktuelt område.

Udskrivning af pakke og følgesedler

Efter behov kan en printer bruges, og ordrer / meddelelser kan derefter udskrives i bilen. Dette kan være nødvendigt, hvis kunden ønsker en kvittering, eller hvis man selv ønsker en kvittering fra kunden.

Palleregnskab

Systemerne kan håndterer administration af byttepaller, hvilket ofte kan være både tidskrævende og vanskeligt. 

Temperaturkontrol

Locus har i samarbejde med Carrier Transicold udviklet LinkItAll-platformen, og vores løsninger er idag alle sammen knyttet til LinkItAll. Vi kan derfor modtage temperaturdata, der kan knyttes til for eksempel tur og ordre.

Derfor vil det være muligt at tilknytte data fra kølemaskinen til de ordrer, der er udført, og have en tæt opfølgning på køle- og frysetransporten.

LinkItAll giver blandt andet temperaturdata, position og tidspunkter fra bilerne, hvilke ruter der er kørt, hvilket setpunkt chaufføren har indstillet og hvor længe dørene har været åbne osv. Systemet er webbaseret og har også vise informationer om driften af køleanlægget, og hvor der er et værksted, der kan yde hjælp. Det er muligt at modtage alarmer for eksempelvis temperaturafvigelser og nedetid på anlægget.

Læs mere om vores system designet til Carrier.

Beskedsystem

Systemet kan sende og modtage meddelelser fra en eller flere biler. Tjenesten er en integreret del af systemet og fungerer på mange måder som et almindeligt e-mail-system.