Systemet tilbyder hurtig og effektiv planlægning af ture/kørselsruterne og derved reducere omkostninger i forbindelse selve kørslen og opnå flere leverancer pr. År. dag pr bil. Planen danner også grundlaget for en bedre og mere præcis kommunikation med kunderne vedr. planlagte besøg hos dem, hvilket også bridrager med reduktion af ventetiden for leveringen.

Grundlaget for en god planlægning

Ordrene grupperes på forskellige måder inden selve optimeringen. TMS-løsningen vidresender informationerne på baggrund af, hvordan ruterne skal optimeres, for eksempel den tid, kunden bruger, baseret på hvad der skal leveres eller hentes.

Normale optimeringsløsninger tager ikke højde for, hvilken opgave der skal udføres kunden. Vores løsning beregner, hvor længe besøget skal vare hos kunden, baseret på den type varer, der skal leveres, om der skal anvendes kran eller andre hjælpemidler skal bruges, kørselsforhold osv. I mange tilfælde har forbrugt tid hos en kunde en stor indflydelse på de estimerede tider og dermed for hele ruteplanlægningen.

Ruterne er planlægges på grundlag af:

  • Produkter og service, hvor lang tid du bruger på lastning og losning
  • Biler og ansatte, bilernes kapacitet og deres tilgængelighed
  • Kundens åbningstider, tidsintervaller for hvornår de skal besøge disse
  • Bestil data fra TransFleet eller data importeret via regneark
  • Geografi og trafikinfo, inklusive historiske køedata
  • Butikker og depoter, hvor man skal samle og levere varerne