Norsk Stål AS er Norges eldste og største stål- og metalldistributør med en omsetning i 2015 på 1,9 milliarder kroner. Selskapet har avdelinger på 13 steder i Norge med rundt 300 ansatte. Norsk Stål arbeider innen bygg og anlegg, mekanisk industri, skipsmarkedet og offshore. Norsk Stål har en solid økonomi og sterk markedsposisjon i alle regioner. -Vi måtte også ha et system som kunne gi oss gode rapporter for oppfølgning av fyllingsgrad og leveringspresisjon. TransFleet TMS har innfridd og vi er godt fornøyd med både system og leverandør.

Vi må helt tilbake til begynnelsen av 1800-tallet for å finne trådene til det vi i dag kjenner som Norsk Stål AS. Opp gjennom årene har fusjoner mellom kjente og ukjente aktører preget bransjen. De har alltid vært i front når det gjelder moderne stålproduksjon og nå har de tatt innovative steg innen deres transport- og logistikkvirksomhet.

I løpet av 2016 har Norsk Stål tatt i bruk TransFleet TMS for å få et effektivt planleggingsverktøy for sine transportplanleggere rundt omkring i Norge. -Systemet splitter opp kjøringen i flere strekk slik at de ulike avdelingene kan ta hensyn til hvilke deler av kjøringen som er deres ansvar. Det kreves presis koordinering for at mange involverte skal kunne planlegge deler av kjøringen, sier Blomquist, som er logistikkdirektør i Norsk Stål. Vi har i tillegg samlet all relevant dokumentasjon til sjåfør via ett tastetrykk.

-Opplegg og rutiner for rapportering av virksomheten knyttet til transport er forenklet og TransFleet TMS kan ta ut avanserte rapporter på en enkel og effektiv måte, sier Jo Are Aslaksen, salgssjef i Locus . Locus er en del av konsernet Enghouse, som har hovedkontor i Canada. TransFleet TMS er sømløst knyttet til Microsoft Dynamics NAV og tar hensyn til både produksjonstidspunkter og transportkapasitet.

TransFleet TMS er et standardsystem som har flere hundre brukere rundt om i Norden i dag. Gevinstene som er oppnådd hos kundene er forbedret leveransegrad, forbedret oppfølgning av økonomien, forbedret ruteplanlegging, bedre utnyttelse av transportkapasiteten og riktig kontrollnivå på transportutførelsen. TransFleet TMS brukes i dag både av multinasjonale konsern og mindre bedrifter i Norden, sier Aslaksen.