Bedriften blir i dag ledet av 4. generasjon Aass. Bygningsmassens beliggenhet ved Drammenselva kan karakteriseres som en viktig og karakteristisk del av Drammens utseende. Aass Bryggeri brygger flere forskjellige øltyper og mineralvann (også julebrus). Aass Bryggeri er også medeier i A/S Solo.

-Vi er veldig opptatt av at vår logistikk skal være tilpasset kundenes ønsker om gode leveringsrutiner, sier Hallvard Ketilsson, IT-sjef hos Aass Bryggerier. Vi fant derfor ut at vi trengte en datastøttet forlengelse av vårt ERP system ASPECT4 fra EG Norge AS, og valgte TransFleet fra Locus som leverandør på dette. Vi kjørte et forprosjekt med dem og der ser ut som om systemet deres oppfyller våre målsetninger i så måte.

-TransFleet skal gi oss forbedringer innen leveringspresisjonen og gi oss tilbakemeldinger om de faktiske kostnadene knyttet til utkjøringen, sier Ketilsson. Vi ønsker og mer dynamikk i den daglige planleggingen og en mer offensiv tilnærming til hvordan vi kommuniserer med kundene. Til det trenger vi et godt planleggingsverktøy og et konstant oversiktsbilde over distribusjonen vår.

TransFleet er et TMS som bidrar til at kvaliteten på hele distribusjonen blir bedre, sier salgssjef Jo Are Aslaksen i Locus. Man oppnår færre feil i kjeden og leveransene blir mer presise, samtidig som man har oversikt over hvor varene er hele tiden. Ved hjelp av denne oversikten kan man ha større kundefokus og være forutseende i sin logistikk. Man oppnår også eierskap i hele kjeden uten å måtte eie transportmidlene, sier Aslaksen.

Gevinstene som er oppnådd hos kundene er forbedret leveransegrad, forbedret oppfølgning av transportørenes faktura, forbedret ruteplanlegging, bedre utnyttelse av transportkapasiteten og riktig kontrollnivå på transportutførelsen. TransFleet er akseptert i markedet i dag som et effektivt system med meget høy kapasitet, sier Aslaksen. Locus samarbeider med EG og Intermec i forbindelse med leveransen til Aass Bryggeri.