"SimaTechs løsninger er på én gang meget sofistikerede og enkle at gå til. De indeholder gode udviklingsmuligheder og understøtter vores forretning i takt med, at nye behov opstår. Vi havde to primære formål med SimaTech Enterprise System – driftsoptimering og et bedre cashflow. Vi har fået indfriet forventningerne på begge områder".
Ulf Søndergaard, distriktschef, Falck Teknik

Redning er den primære opgave for Falck, men det præventive arbejde spiller også en meget væsentlig rolle. Dette varetages af Falck Teknik, hvis altoverskyggende opgave er at nedbringe antallet af 112-opkald til centralerne.
 
Falck Teknik råder over et montørkorps på omkring 100 kørende teknikere, som har ansvar for at installere og vedligeholde brandsikringsudstyr i virksomheder og offentlige institutioner over hele landet. Tidligere foregik tildelingen af opgaver til montørerne på klassisk manér. Montørerne fik en stak opgaver - ofte op til tre måneders arbejde ad gangen - udførte opgaverne og sendte deres rapporter med dokumentation retur til bogholderiet, som herefter kunne fakturere kunderne. I dag er de tunge papirgange erstattet af et automatiseret opgave- og ressourcestyringsflow med SimaTech Enterprise System som omdrejningspunkt.
 
-Vi sparer rigtig meget tid med SimaTechs løsning. Alle processer foregår væsentlig hurtigere og smidigere end før. Vores cashflow er blevet forbedret, fordi tiden fra opgavestart til fakturering er blevet mærkbart kortere. Vi får populært sagt pengene i kassen hurtigere end før, siger driftschef Ulf Søndergaard i Falck Teknik.

Færre fejlmuligheder, bedre overblik
Ulf Søndergaard fortæller, at Falck Teknik alene på portoområdet har store besparelser, fordi der sendes langt færre breve mellem administrationen og montørerne. Antallet af medarbejdere, som er beskæftiget med det manuelle papirarbejde, er også nedbragt, og ressourcerne flyttet til andre, mere værdiskabende arbejdsområder.
 
-I bogholderiet sparer vi en del tid på de manuelle tastninger og sagsbehandling. Der er fuld integration mellem SimaTech-løsningen og vores forretningssystem, så dataudvekslingen foregår automatisk. Det minimerer risikoen for fejlindtastninger og giver et bedre overblik over forretningen. Vi kan hele tiden se, hvor langt vi er i forhold til de kunder, vi har aftaler med, og når der kommer nye kunder til, eller nogen falder fra, opdateres data automatisk hele vejen rundt, siger Ulf Søndergaard.
 
Falck Teknik har en lille stab af ledere i back-end, som via SimaOffice har overblik over alle kommende opgaver og montørernes placering og kapacitet. Opgaverne tildeles elektronisk og sendes direkte til tablet’en i montørens bil. På tegnebrættet er en udvidelse af SimaTech-løsningen med planlægningsmodulet SimaOptimizer, som gør det muligt automatisk at tilrettelægge opgaverne så optimalt som muligt.
 
-Ud over at minimere køretiden for montørerne, kan vi begynde at indsamle og analysere på køre- og kundetid. Det vil give os værdifuld indsigt i, hvad en leverance helt præcis koster, så vi kan prissætte korrekt. Vi har en klar forventning om, at vi herved vil opnå den største forretningsmæssige gevinst, siger Ulf Søndergaard.

Om Falck Teknik:
Falck Teknik råder over et montørkorps på omkring 100 kørende teknikere, som har ansvar for at installere og vedligeholde brandsikringsudstyr i virksomheder og offentlige institutioner over hele landet.