LocusEmergency er en omfattende systemløsning til modtagelse, registrering og håndtering af alle typer telefon- og alarmanmodninger til beredskaberne. Locus Emergency giver optimal håndtering af alle henvendelser gennem gode beslutningsstøtteværktøjer. Operatøren modtager god vejledning og forslag til foranstaltninger baseret på tilgængelig information i systemet.

Nøglefunktioner:

  • Modtagelse af opkald og alarmer
  • Registrering
  • Flådestyring - et godt overblik til koordinering af den rigtige ressource
  • Geografiske oplysninger
  • Beslutningsstøtteværktøjer
  • Opgaveoplysninger til ressourcerne
  • Informationsdeling og interaktion i større begivenheder
  • Integration til eksterne systemer

Locus Emergency understøtter samfundskritiske begivenheder og operationer, hvor høje tilgængelighedskrav er vigtige. LocusEmergency udvikles i tråd med nye opgaver, nye behov og nye teknologiske muligheder.

LocusEmergency kan leveres til alle typer alarmcentraler i Danmark (hele verden).

Locus Solutions har stor erfaring med at udvikle, levere og vedligeholde løsninger til Berdskaberne i Norge.

 Locus Emergency Logo