TransFleet

Pålidelig distribution – tilfredse kunder

I en hverdag præget af hård konkurrence vil vinderne være de mest effektive og pålidelige aktører, og fuld kontrol over hele logistikkæden – fra lager til levering – er i denne sammenhæng en central faktor.
Faciliteter til effektiv administration af transporten, ruteplanlægning og disponering, kontrol af godset og tidlig varsling af kunder når afvigelser på leverancer opstår, gør TransFleet til værktøjet som kobler kunde, lager og leverance sammen. Transfleet giver overblik og fuld kontrol over alle led i logistikkæden – og kombineret med dokumentation for alle transaktioner også mulighed for opfølgning på kvalitet, afvigelser og servicegrad.
 


TransFleet giver overblik og tilfredse kunder


TransFleet er et TMS-system som bidrager til bedre kvalitet i hele distributionen. Færre fejl, leverancer til aftalt tid, og overblik over her-og-nu status på alle leverancer, giver mulighed for at fokusere på effektivitet og kundeservice i distributionen. TransFleet betyder fuld kontrol over logistikkæden - uanset om der anvendes egen vognpark i distributionen, underleverandører eller en kombination af begge dele. TransFleet er også et stærkt værktøj til styring af mellemtransport fra centrallager til distributionscentre.


TransFleet og øvrige IT-systemer

TransFleet integreres normalt til øvrige IT-systemer – eksempelvis ERP- og/eller lagersystemer. Typisk modtages ordre-, vare- og kundeinformation fra ERP-systemet, så planlægning og styring sker på et ensartet og opdateret grundlag. Ordrer kan desuden også modtages direkte fra kunderne i form af enten EDI eller kundernes indtastning på internettet. Ordrerne disponeres og planlægges i TransFleet, og overføres efterfølgende til chauffører og underleverandører – detailplanlægning kan dog også ske hos eventuelle underleverandører. Omkostninger til distribution og fragtrater beregnes automatisk under processen. Hvis godset er mærket med stregkoder eller RFID-brikker, kan korrekt pluk af godset desuden kontrolleres i forbindelse med læsning.
 


 

Transfleet og kunderne

Kunder kan varsles om forventet levering via SMS eller e-mail.  Hvis der opstår forsinkelser, skade på gods under distribution eller lignende afvigelser, varsles distributionsafdelingen umiddelbart - og har derfor mulighed for at reagere proaktivt i forhold til kunden. Kvittering for levering kan registreres elektronisk ved underskrift på chaufførens terminal, og er derfor også synlig for kunden som en del af den information kunden løbende kan modtage om gods og forsendelse.
 

Transfleet og fordelene

Færre fejl og forbedret kvalitet, rationalisering af planlægning og disponering, mere effektiv ruteplanlægning og bedre kapacitetsudnyttelse, bedre opfølgning på distributionsomkostninger og fakturaer fra underleverandører samt bedre kundeservice og kommunikation med kunder er nogle af de fordele vores kunder har opnået med brug af TransFleet. Disse fordele har bidraget til at TransFleet i dag er accepteret som et effektivt TMS-system med en meget stor kapacitet.
 


 

... Klik her for at download TransFleet Brochuren (Dansk)