Teknisk foranalyse

Godt begyndt er halvt fuldendt  

Når virksomhedens it- eller logistiksystem skal udbygges eller forbedres, er en gennemarbejdet kravspecifikation altafgørende for succes. En teknisk foranalyse afdækker behovene grundigt og giver et præcist overblik over den nye løsning.  

Locus A/S har mere end 20 års erfaring med it- og logistiksystemer i skandinaviske virksomheder. Vores højtuddannede konsulenter har god forretningsforståelse, og deres store knowhow og ekspertise på området betyder, at vi kan holde processen stramt på kursen og finde frem til den optimale løsning for jeres virksomhed.


 

Teknisk foranalyse

It-udvikling er ofte en omfattende proces, og det kan være en dyr omgang at arbejde ud fra et fejlagtigt eller for spinkelt grundlag. En grundig analyse af teknologi, økonomi og interessenter giver det bedste udgangspunkt for den optimale løsning.  

En teknisk foranalyse er en komplet kortlægning af virksomhedens eksisterende infrastruktur, ønsker for den fremtidige løsning og en kravspecifikation, der definerer alle detaljer og systemmæssige krav til virksomhedens nye logistiksystem.  

Kernen i den tekniske foranalyse er en række møder mellem virksomheden og Locus, hvor alle aspekter bliver afdækket – herunder:
 • Teknologiske rammer
 • Eksisterende infrastruktur
 • Nuværende forretningsprocesser
 • Løsningsbeskrivelse
 • Tidsplan
 • Involverede parter
 • Projektøkonomi
 • Driftsøkonomi  

Processen kører som et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde mellem virksomheden og Locus, hvor vi er garanter for, at forløbet holdes på sporet fra start til slut. Mellem hvert møde analyserer vi kravene og udarbejder forslag til de optimale løsninger, som danner grundlag for den videre dialog, indtil den færdige kravspecifikation ligger klar.  

Resultatet af den tekniske foranalyse – kravspecifikationen – giver alle involverede parter et præcist overblik over den nye løsning og de ændringer, den fører med sig.  
 

Kravspecifikationen vil typisk indeholde:

 • Overordnet løsningsdesign
 • Løsningens arkitektur
 • Løsningens datamodel
 • Funktionsbeskrivelser
 • Kortlægning af involverede it-løsninger
 • Beskrivelser af interfaces
 • Krav til infrastruktur
 • Risikoanalyse
 • Parathedsanalyse  

Kravspecifikationen vil fuldt ud kunne danne grundlag for indhentning af tilbud på projektet fra Locus eller en anden leverandør.

... Download brochure: Teknisk foranalyse