Integration til øvrige IT-systemer

En løsning fra Locus indgår typisk som et styrende element i vores kunders logistikkæde. Den fulde værdi af løsningerne opnås ofte kun hvis data udveksles med andre IT-systemer – eksempelvis ERP-, TMS- og/eller lagersystemer.
 
Alle vores løsninger kan integreres til øvrige IT-systemer ved brug af standardprotokoller og -teknologi, som kan tilpasses den enkelte kundes specifikke behov.