Ruteplanlægning

Effektiv ruteplanlægning kan resultere i en markant reduktion af omkostninger i form af færre kørte kilometre, mindre tomkørsel og bedre kapacitetsudnyttelse – og samtidig kan selve planlægningen ofte effektiviseres tilsvarende.