Projektledelse

Mangelfuld organisering eller projektledelse har været årsag til at leverance af mange IT-projekter har lidt under forsinkelser, budgetoverskridelser eller fejl. Konsekvenserne kan være store, og kan i værste fald føre til tab af kunder, tabt omsætning og forøgede omkostninger i driften af kerneforretningen.
 
I Locus lægger vi derfor stor vægt på at implementering af en af vores løsninger også omfatter en professionel projektledelse, som sikrer gennemskuelighed og en solid styring af fremdriften i projektet. Dette er kraftigt medvirkende til at sikre den fornødne fokus på tidsplaner, økonomi og kvalitet i løsningen - til gavn for alle involverede parter. IT-løsninger skal ikke kun anskaffes, men skal også fungere i praksis!
 
Vores projektledelse er funderet i et stringent sæt metoder, der understøttes af gennemprøvede værktøjer. Projektledelse er blandt andet vigtig når et IT-projekt er kendetegnet ved en eller flere af nedenstående faktorer:
 
  • Stor kompleksitet
  • Behov for interface til øvrige IT-systemer
  • Flere leverandører og/eller produkter
  • Involvering af flere afdelinger og/eller forskellige typer kompetencer
  • Omfattende systemudvikling