Navigation

Den enhed – smartphone, tablet eller anden PC – som betjenes af chaufføren, kan også anvendes til navigation. Adresseoplysninger fra disponering og ruteplanlægning overføres til navigationen ved et enkelt tastetryk.