Mobile it-løsninger

 



LOCUS – VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer effektive løsninger til vores kunder, som gør hverdagen enklere og skaber værdi – fra mobile medarbejdere til ledelsen.

Locus har siden 1991 leveret højteknologiske løsninger til mobile medarbejdere indenfor et bredt spektrum af virksomheder, hvor effektiviseringen bliver opnået gennem integrationen af eksisterende systemer og ny teknologi. Alt er gjort med ét fælles mål: At gøre hverdagen enklere!

»Locus skaber værdi og gør hverdagen enklere«

Locus’ kompetence er evnen til at levere totale løsninger, der rækker fra det eksisterende it-system ud til de mobile medarbejdere. Locus’ kompetancer kan i denne sammenhæng også dække vores kunders behov for rådgivning, udvikling, oplæring og drift.

Gennem årene har Locus indtaget en solid position på det skandinaviske marked – og vi er stolte af at sætte fokus på løsninger, der skaber værdi for alle typer virksomheder der beskæftiger mobile medarbejdere – hvad enten der er tale om sælgere, serviceteknikere, chauffører, inspektører, vagter eller andet mobilt personale vi kan hjælpe. Vi er et solidt team med mere end 80 ansatte i Norge, Danmark og Sverige.
 

MOBILITET GIVER OVERBLIK OG EFFEKTIVITET

En mobil it-løsning fra Locus medfører store fordele for hele organisationen og værdikæden – både for den enkelte bruger og virksomheden som helhed. Fordelene kan ofte også videreføres til virksomhedens kunder. Alle får fordel af et bedre overblik og øget effektivitet. Information flyder nemt mellem mobile medarbejdere, baglandet på kontoret og videre til kunder og samarbejdspartnere.

En mobil it-løsning mindsker antallet af mulige fejlkilder gennem hele værdikæden, ved at sikre at samme data genbruges i stedet for at skulle efterbehandles manuelt gentagende gange.
 

»Locus har leveret mobile it-løsninger siden 1991«

Med en mobil it-løsning fra Locus får vores kunder blandt andet en bedre lagerstyring, øget likviditet gennem hurtigere fakturering, og online adgang til opgaveinformation og digitale tjeklister. Det er også muligt at udvide løsningen, så kunden får bedre kvalitet i rapportering, procedurer og statistikker, som giver bedre opfølgning internt såvel som overfor kunderne.
 

ERFARING MED MOBILE LØSNINGER

Mobile it-løsninger får større udbredelse i takt med at arbejdspladser bliver mere mobil, og flytter længere væk fra kontoret og den stationære computer. Locus har udviklet mobile it-løsninger længe før teknologien blev et hverdagsfænomen. Teknikken har udviklet sig kraftigt gennem årene, hvilket også har påvirket behovene i samme retning. Medarbejdere har brug for at være i nem kontakt med kontoret, samtidig med at it er en integreret del af arbejdsdagen for en voksende gruppe af medarbejdere.
 

FOKUS PÅ BRUGERNE

Locus har fokus på brugeren – teknologien er et redskab. Det betyder at vi lægger vægt på at lave løsninger i tæt dialog med vores kunder og de daglige brugere. Derved sikres den rette funktionalitet, at den færdige løsning er integreret med de bagvedliggende it-systemer, og samtidig effektiviseres dagligdagen og forretningen for vores kunder.
 

»Målgruppen for Locus’ løsninger er alle virksomheder med mobile medarbejdere, der ønsker at effektivisere de daglige arbejdsopgaver, samtidig med at der opnås væsentlige besparelser på behandlingen af data i administrationen«

 

MOBILITET GENNEM HELE VÆRDIKÆDEN

Virksomheder med mobile medarbejdere har ofte en lang værdikæde – lige fra en arbejdsopgave registreres, til den udføres og afsluttes. Med en mobil it-løsning til at understøtte arbejdsopgaverne styrkes hele værdikæden.

Ud over forretningsmæssige fordele omkring administration, logistik og planlægning, vil en mobil it-løsning også gøre hverdagen nemmere for alle involverede medarbejdere.


 

ANALYSER OG DOKUMENTATION

God ledelsesinformation er afgørende for enhver virksomhed. Summen af data som indsamles i løbet af en arbejdsdag benyttes til opfølgning, analyser og dokumentation. Locus kan også levere værktøjer til at understøtte analyserer og rapporter baseret på data.

Locus kan med vore løsninger hjælpe vores kunder med andre indfaldsvinkler til dagligdagens problemstillinger ud fra opdaterede og aktuelle data. Derved stilles løsninger til rådighed, som hjælper både ledelse, administration, logistik og mobile medarbejdere i hverdagen, samt optimerer arbejdsgange og effektiviserer administrationen.

 

 

MOBILITET OG VIDENSDELING


For at få succes med en mobil it-løsning, er det vigtigt ikke kun at fokusere på løsninger, der føder data til afgrænsede afdelinger og funktionsområder. Vi skal skabe informationsstrømme, der giver værdi for så mange funktioner i organisationen som muligt – fra én samlet mobilløsning.

En mobil it-løsning fra Locus sikrer et informationsflow på tværs af organisationen ved at fokusere på vidensdeling og de horisontale kommunikationskanaler. Dermed sikres at vitale data bliver delt på tværs af virksomhedens forskellige afdelinger og funktionsområder.

Ved at sikre at it-løsningen matcher virksomhedens værdikæde, og resten af den bagved liggende organisations behov for korrekt og hurtig dataopsamling, får alle nem og hurtigt adgang til opdaterede data
 

MOBILITET OG VIDENSDELING




 

MOBILE IT-LØSNINGER I PRAKSIS

Et eksempel på en mobil medarbejder er de kørende serviceteknikere. Med en mobil løsning har de altid alle relevante informationer om kunder, serviceaftaler, produkter mm. ved hånden, og sparer derved tid under et servicebesøg – samtidig med at elektronisk dataopsamling minimerer det administrative arbejde med timesedler, servicerapporter og afstemning af reservedelslager.

– Men samtidig får kollegaerne på kontoret også et bedre overblik over de mobile medarbejdere, opgaverne og ressourceforbrug. Det betyder blandt øget mulighed for bedre kundeservice, mens hurtig dataindsamling til øvrige it-systemer kan effektivisere både planlægning og likviditet.
 

»Relevant og korrekt information er altid ved hånden«


Med andre ord kan en typisk mobil it-løsning forbedre produktiviteten, give en mere effektiv planlægning og styring af ressorucerne, samt medføre væsentlige økonomiske besparelser gennem rationalisering af arbejdsprocessen hos både de mobile medarbejdere og på kontoret. Mobile løsninger gør hverdagen nemmere, effektiviserer salgsarbejdet, og afskaffer manuelle rutiner. Ikke bare for serviceteknikere, men for alle typer af mobile medarbejdere.

 

ANDRE EKSEMPLER PÅ MOBILE IT-LØSNINGER

MOBILE SÆLGERE 

har med en smartphone, touch computer eller tablet mulighed for et succesfuldt salgsarbejde når en mobil it-løsning gør hverdagen nemmere, effektiviserer salgsarbejdet, og afskaffer manuelle rutiner.

INDENFOR DETAILHANDEL

kan ledere og medarbejdere bevæge sig rundt i butikken, og hele tiden arbejde med fuld integration til butikkens øvrige it-systemer via trådløs data-kommunikation.

CHAUFFØRER

kan modtage rute- og opgaveinformation, og i realtid informere disponenter om status på opgaver og geografisk lokation.

VAGT- OG SIKKERHEDSPERSONALE

har som en naturlig del af udrustningen – på linje med med lygte og nøgler – en touch computer, der forøger sikkerheden og reducerer administration.


 

EN TEKNOLOGI – MANGE MULIGHEDER

Grundlaget for alle Locus’ løsninger er det samme – uanset om de bliver brugt i en ambulance, af et postbud eller en chauffør. Hver eneste dag er der tusindvis af mobile medarbejde i hele Skandinavien, der benytter en løsning fra Locus. 

Locus har kompetencerne i form af forretningsforståelse og teknologi, til at hjælpe alle typer af virksomheder med mobile medarbejdere.

»Tusindvis af mobile medarbejder benytter dagligt en mobil løsning fra Locus«

SKANDINAVIENS FØRENDE LEVERANDØR

For at omsætte investeringer i mobilitet til en god forretning, skal de understøttes af anvendelige løsninger, der sikrer at informationerne er nemt tilgængelige, opdaterede og troværdige.

Locus’ kernekompetence er vores unikke kombination af høj teknologisk kompetence og solid forståelse for kundernes forretning – som vi bruger til at skabe værdi for kunderne, når vi udvikler og leverer løsninger til mobile medarbejdere i hele Skandinavien.




En løsning fra Locus installeres typisk på en smartphone, touch computer eller tablet, der hurtigt bliver et uundværligt værktøj i de mobile medarbejderes hverdag.

Her er de alle relevante informationer lige ved hånden, der spares tid og administrativt dobbeltarbejde minimeres. Enheden kan efter behov være udstyret med stregkodescanner, GPRS kommunikation samt GPS til positionering og integreret navigation.
 

»Locus har både høj teknologisk kompetence og solid forståelse for kundernes forretning«

 

LØSNINGER DER MATCHER BEHOVET


En mobil it-løsning fra Locus er baseret på moduler, som kan sammensættes efter kundens behov. 
En typisk løsning til mobile medarbejdere kan eksempelvis indeholde følgende moduler og funktionalitet: 

• Jobliste
• Opgaveregistrering
• Integreret GPS navigation
• Registrering til lønafregning
• Elektronisk post
• Forespørgsel på lagerbeholdninger, kundeoplysninger, tekniske specifikationer og lignende




 

... Læs mere om Mobile it-løsninger her