ECO-Drive

Udgifter til brændstof udgør en meget væsentlig andel af omkostningerne for alle transport- og logistikvirksomheder. Indførelse af et system til måling af og opfølgning på brændstofforbrug kan betyde væsentlige besparelse på denne udgift.