Business Scan

 

Får I det optimale ud af logistiksystemet?

Business Scan er et sundhedstjek af virksomhedens logistiksystem, der munder ud i en rapport med forslag til forbedringer, optimering og løsninger på eventuelle udfordringer.

Locus A/S har mere end 20 års erfaring med it- og logistiksystemer i skandinaviske virksomheder. Vores højtuddannede konsulenter har god forretningsforståelse, og deres store knowhow og ekspertise på området betyder, at vi kan holde processen stramt på kursen og finde frem til den optimale løsning for jeres virksomhed.


Business Scan – Klare målsætninger og enkelt overblik

Logistikken er forretningskritisk i enhver virksomhed. Selv små justeringer kan give enorme besparelser på bundlinjen, og derfor er et sæt eksterne øjne ofte helt essentielt for virksomhedens konkurrencesituation.

Business Scan fra Locus bygger på et løsningsorienteret samarbejde med fokus på kvalificeret rådgivning og problemløsning. Kombinationen af jeres indsigt i egne forretningsprocesser og vores erfaring og tekniske kompetencer sikrer, at alle relevante aspekter bliver belyst.


Gennem fire korte workshops afklares den nuværende situation, ønsker og fremtidige behov, risikovillighed samt parathed og forventninger, og til slut får virksomheden en afrapportering, der giver et solidt overblik over forbedringsmuligheder og potentielle løsninger.

I får en afklaring og et grundigt eftersyn af logistikken og it-systemet for en ganske lille investering. Afhængig af resultatet kan Business Scan lede over i en teknisk foranalyse med fastlæggelse af arkitektur, interface, prototype, datamodel og funktionsbeskrivelser.


 


Arla fik nyt planlægningsværktøj på rekordtid

Arla Foods havde behov for et planlægningssystem, der kunne sikre en smidig og nem fordeling af de 4,5 mia. kg. mælk, koncernen hvert år får ind fra landmændene. Målet var, at mejerierne hele tiden kunne indberette, hvilke råvarer de fik ind, og hvad de havde behov for ifølge deres produktionsplan. Det ville give et overblik og mulighed for fra centralt hold at planlægge fordelingen og kørslerne mellem mejerierne.
 
”Vi havde i nogle år forsøgt at bygge systemet i SAP, men det var ganske enkelt ikke fleksibelt nok til at håndtere denne kortsigtede, dynamiske planlægning. Jeg tog derfor fat på Locus, der på ekstremt kort tid fik skitseret den rigtige løsning,” fortæller Karsten Grønhøj Knudsen, der er GCO i Planning & Allocation hos Arla Foods.
 
”På en række møder fordelt over cirka halvanden måned fik vi afklaret behovene og skitseret løsningsmulighederne, og vi fik meget detaljeret defineret, hvad systemet skulle kunne. Det har nogle meget begavede og dygtige systemudviklere, der holder de tidsplaner, de lover. De er dygtige til at forstå den verden, vi arbejder i, og det giver i sidste ende en mere helstøbt løsning,” siger han.
 
Arla Foods valgte efterfølgende at få udviklet planlægningssystemet hos Locus, og fem måneder efter den første kontakt var systemet i drift.
 
”Vi kom fra en decentral planlægning, men har nu fået et centralt overblik. Vi kan nu optimere råvareudnyttelsen meget bedre, og dermed kan vi producere betydeligt tættere på vores kapacitetsgrænse end tidligere,” siger Karsten Grønhøj Knudsen.
 
Business Scan er en hurtig og præcis måde at gå it- og logistiksystemerne efter i sømmene.


... Download Business Scan case